PRIVACYVERKLARING WALLS AND SKIN B.V.

Walls and Skin B.V., gevestigd aan ADRES INVULLEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Walls and Skin B.V.

1e Middelandstraat 30A, 3014BE, Rotterdam

De functionaris Gegevensbescherming van Walls and Skin B.V.  is te bereiken via Wallsandskinrotterdam@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Walls and Skin B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstelling te bereiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (geboortedatum, geboorteplaats en geslacht)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres(sen)

– IP-adres

– social ID

– Contactgeschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welkmailadres.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doeleinden en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken.

Walls and Skin B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Voor het beveiligen en optimaliseren van onze website.

– Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke informatie het meest wordt gelezen en om te beoordelen of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Optioneel: Wij verwerken geslacht om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer. Foto’s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Vanzelfsprekend worden foto’s alleen gebruikt met toestemming en worden die niet voor andere doeleinden gebruikt.

– Voor onze events houden we van de contactpersonen verschillende persoonsgegeven bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Wij houden contactdetails bij om u te kunnen bereiken en om u van informatie over onze events te kunnen voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails voor de planning van onze evenementen.

– Via onze social media platforms (FB, twitter en Instagram) en de daarop getoonde advertenties worden geen persoongegevens doorgegeven aan derden, tenzij daarvoor ondubbelzinnig toestemming is gegeven. Indien u als klant niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te sturen naar: Wallsandskinrotterdam@gmail.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Walls and Skin B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Walls and Skin B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Walls and Skin B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd doormiddel van een contactformulier zullen wij u gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact vernietigen. Bent u klant geworden bij Walls and Skin B.V. dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor een duur van 7 jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Walls and Skin B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen alleen gegevens aan derden verstrekken wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Walls and Skin B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Walls and Skin B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone Tattoo Bob gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walls and Skin B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welkmailadres.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Walls and Skin B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wallsandskinrotterdam@gmail.com.

Google Analytics

Walls and Skin B.V. maakt gebruikt van geplaatste Cookies  van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookies worden gebruikt voor de dienst ‘Google Analytics’

Google Analytics wordt door ons gebruikt om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website van Walls and Skin B.V. gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij verwerken anonieme statistieken over de bezoeken aan onze website. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Cookies

“Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

“Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

“meer informatie over cookies”

Wilt u meer informatie over cookies? Zoek dan in Google naar ‘wat zijn cookies’ om alle informatie te lezen